Nowości

22.03.2014 - HISTORYCZNE WYDARZENIE Z ŻYCIA SZKOŁY

HISTORYCZNE WYDARZENIE Z ŻYCIA SZKOŁY

15.01.2014 - Koncert laureatów I Międzyszkolnego Konkursu Pianistycznego w Trzcianie
Koncert laureatów I Międzyszkolnego Konkursu Pianistycznego w Trzcianie
30.01.2014 - WYSTĘP UCZNIÓW Z KLASY WOKLANO-AKTORSKIEJ W SALI BANKIETOWEJ HOTEL ŁAZISKA
WYSTĘP UCZNIÓW Z KLASY WOKLANO-AKTORSKIEJ W SALI BANKIETOWEJ HOTEL ŁAZISKA
21.01.2014 - I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIANISTYCZNY W TRZCIANIE
I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIANISTYCZNY W TRZCIANIE 
12.01.2014 - KONCERT KOLĘD W PARAFII PW. ŚW. ANDRZEJA W PORĄBCE USZEWSKIEJ
KONCERT KOLĘD W PARAFII PW. ŚW. ANDRZEJA W PORĄBCE USZEWSKIEJ
09.01.2014 - KONCERT KOLĘD NA ZAMKU RYCERSKIM W DĘBNIE
KONCERT KOLĘD NA ZAMKU RYCERSKIM W DĘBNIE
19.12.2013 - X- JUBILEUSZOWA WIGILIA DLA SENIORÓW
10 jubileuszowa Wigilia dla Seniorów
12.12.2013 - AUDYCJA MUZYCZNA KLASY ALTÓWKI I SKRZYPIEC
AUDYCJA MUZYCZNA KLASY ALTÓWKI I SKRZYPIEC
8 12.11.2013 - UROCZYSTA AKADEMIA Z OKZAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
UROCZYSTA AKADEMIA Z OKZAJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

 

 Program profilaktyczny „Niebieski Parasol"
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Brzesku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku


Dnia 19 maja 2016 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Domosławiach wzięli udział w warsztatach na temat

przemocy rówieśniczej. Zajęcia przeprowadziła pani psycholog Barbara Łyduch .Uczniowie zapoznali się ze

zjawiskiem przemocy rówieśniczej, sposobami reagowania na przemoc. Dowiedzieli się, gdzie mogą uzyskać

pomoc w przypadku pojawienia się sytuacji trudnych dla siebie oraz innych osób.

B.Migas

 

 

Wyniki  etapu szkolnego

III Małopolskiego Dyktanda

Niepodległościowego

 

Szkoła podstawowa

I miejsce - Bartłomiej Cichy kl. IV, 82 p.

II miejsce – Magdalena Przeklasa  kl. V i Kacper Urbaś kl. VI, 78 p.

III miejsce – Natalia Świerczek kl. V, 77,5 p. 

 

Gimnazjum

I miejsce – Natalia Pawłowska kl. III, 98 p.

II miejsce – Paweł Pajor kl. III, 97,5 p.

III miejsce – Nikodem Dudek kl. III, 88,5 p.  

 

Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach otrzymało środki finansowe na realizację projektu z programu Erasmus+.

Tytuł projektu brzmi: „Chorzy, czy zdrowi: zwiększenie kompetencji młodych Europejczyków, w celu zapewnienia zdrowia i zapobiegania chorobom”.

Projekt jest przewidziany do realizacji w ciągu dwóch lat, rozpoczynamy we wrześniu 2015 roku, a zakończenie jest przewidziane na sierpień 2017 roku.

Liderem projektu jest szkoła niemiecka, natomiast my jesteśmy obok Niemców, Hiszpanów i Rumunów partnerami.

Beneficjentami projektu są uczniowie naszego gimnazjum (14-16 lat). Zespół zaangażowany do projektu będzie obejmował 8 dzieci. Wezmą oni udział w realizacji zadań w Polsce oraz w ramach pobytu u partnerów w: Hiszpanii, Rumuni, Niemczech. Uczestnicy projektu będą się zmieniać:  rozpoczną najstarsi uczniowie gimnazjum, a zakończą najmłodsi tak, aby w efekcie objąć działaniem jak największą liczbę uczniów. Do realizacji zadań zostaną zaangażowani nauczyciele: języka angielskiego i niemieckiego, matematyki, biologii i chemii oraz historii. Oni także będą uczestniczyć w wyjazdach uczniów, a także spotkaniach zagranicznych z nauczycielami z pozostałych krajów partnerskich. Projekt zakłada  dwa spotkania pedagogów: jedno z nich organizuje strona niemiecka, drugie strona polska. Językiem roboczym jest angielski.

Cele projektu:

Projekt w swoich założeniach ma wpłynąć na rozwiązanie kwestii niskich osiągnięć w zakresie podstawowych umiejętności  poprzez zastosowanie skuteczniejszych metod nauczania. Działania pozwolą na wielodyscyplinarne i międzydyscyplinarne podejście do problemu. Projekt pozwoli także na  nauczanie podstawowych umiejętności (znajomość matematyki, nauk przyrodniczych, historii i umiejętności językowych). Będzie promował uczenie się oparte na rozwiązywaniu problemów oraz wspierał innowacyjne podejścia do środowiska nauczania bogatego w technologie. Zadba także o rozwijanie umiejętności podstawowych i umiejętności przekrojowych (takich jak przedsiębiorczość, umiejętności cyfrowe i kompetencje językowe) w zakresie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Wykorzysta innowacyjne metody pedagogiczne, skoncentrowane na osobach uczących się.                       

Celem projektu jest zrozumienie w aspekcie społeczno-kulturowym środowiska  pracy, ludzi, kultury, a także typowych dla danego kraju tradycji i rozważenie ich w odniesieniu do własnego systemu. Głównym założeniem projektu jest rozwój kompetencji językowych, opartych na zasadzie wzajemnego uczenia się. Będzie się odbywało z zakresu różnych dziedzin kształcenia. Młodzież będzie miała możliwość cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania. Sprawne posługiwanie się TIK jest kluczowym celem projektu. Jednocześnie realizacja projektu ma ukazać różnorodność kulturową, historyczną, językową współpracujących partnerów. Działania zawarte w projekcie mają umożliwić uczniom opanowanie kluczowych umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności cyfrowych i kompetencji językowych. Beneficjenci mają możliwość uczenie się poprzez działanie na zasadzie rozwiązywania problemów.

Każdy z partnerów rozpatruje główny problem projektu z różnych punktów widzenia. Strona rumuńska zajmuje się ujęciem  matematycznym, hiszpańska i niemiecka biologiczno-chemicznym.

Polska zajmuje się analizą historyczną problemu i udziałem muzyki w życiu człowieka. Nasze działania przewidują:

- zbadanie organizacji życia, sposobów przygotowywania posiłków, metod pracy, warunków socjalnych w okresie średniowiecza i ich wpływu na zdrowie ludzkie- odbędą się zajęcia  w  parku archeologicznym

- analizę życia w średniowiecznym mieście- zwiedzanie Krakowa z uwzględnieniem jego historii, występowanie chorób zakaźnych, początki medycyny . Zapoznanie się z zasobami Katedry Historii Medycyny, Muzeum Wydziału Lekarskiego, Muzeum Historii Medycyny UJ, Muzeum Farmacji. Życie i choroby występujące w grupie Żydów w Krakowie.

- określenie współczesnych zagrożeń-spotkanie z przedstawicielem SANEPIDU

- wskażemy na sposoby radzenia sobie z chorobami cywilizacyjnymi (alergie)-wyjazd  i nocleg w Kopalni Soli w Wieliczce

- zorganizujemy warsztaty kulinarne i opracujemy propozycje  aktywnych formy spędzania czasu-zdrowe żywienie, tryb życia i  ich wpływ na naszą kondycję- średniowiecze, a czasy współczesne

-przeprowadzimy warsztaty z emisji głosu-skuteczne techniki posługiwania się głosem. Choroby zawodowe związane z aparatem artykulacyjnym

- muzykoterapia-wpływ muzyki na nasze samopoczucie, zastosowanie muzyki w terapii psychologicznej i pracy z osobami niepełnosprawnymi.

- udział w koncercie muzycznym.

 Opracowała P. Beata Migas

 

Gimnazjum
 
WYDARZENIA 
ROK SZKOLNY 2014/2015


ARCHIWUM  
ROK SZKOLNY 2013/2014 

engine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms