Nowości

 


 

 


 

Konkurs recytatorski poezji Cypriana Kamila Norwida

   Dnia 28. 11. 2016 uczennica klasy III gimnazjum Klaudia Wrochniak zajęła drugie miejsce w eliminacjach gminnych konkursu recytatorskiego poezji Cypriana Kamila Norwida „Odpowiednie dać rzeczy słowo" organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Czchowie. Klaudia zaprezentowała utwór pt. „Nerwy". Gratulujemy!

 

 

 

Gminny Konkurs Ortograficzny dla gimnazjalistów

   Dnia 22 listopada 2016 r. w naszej szkole odbył się IX Gminny Konkurs Ortograficzny dla gimnazjalistów. Do zmagań przystąpiło 16 uczniów - reprezentantów każdego gimnazjum z terenu gminy Czchów. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności ortograficznych, budzenie wrażliwości na poprawność pisowni i piękno języka polskiego.
Uczestnicy najpierw napisali niełatwe dyktando pod tytułem „Tydzień pełen wrażeń", które przygotowała pani Alicja Malinowska, polonistka z Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej. Następnie zawodnicy rozwiązali test, w którym między innymi uwzględniono pisownię wyrazów z: ó, u, rz, ż, ch, h, pisownię łączna i rozdzielną wyrażeń przyimkowych i przyimków złożonych oraz różnych części mowy z partykułą „by". Najtrudniejsze okazało się jednak uzupełnienie tekstu dużą lub małą literą.
W ostatecznej klasyfikacji różnice punktowe były niewielkie. Wszyscy uczniowie zaprezentowali naprawdę wysoki poziom znajomości zasad ortograficznych. Jury w składzie: Agata Kopytko, Maria Musiał, Maria Różowska, Edyta Czyżycka i Dorota Smagowicz po sprawdzeniu wszystkich zadań ostatecznie wyłoniło laureatów. Postanowiono przyznać nagrody dla zdobywców pierwszych pięciu miejsc. Dyplomy i upominki zwycięzcom wręczył dyrektor Kazimierz Wojnicki. Oto wyniki:


I miejsce - Patrycja Barwiołek z PG w Tymowej
II miejsce - Anna Zelek z PG w Czchowie
III miejsce - Artur Kotarba z PG w Złotej
IV miejsce - Grzegorz Kulig z PG w Tymowej
V miejsce - Aleksandra Matras z PG w Domosławicach

 

                                                   

                                                         

 

                                          

                                               Ślubowanie klas pierwszych

   13 października to pamiętna data dla pierwszoklasistów. W tym dniu w murach naszej szkoły odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Najpierw młodsze dzieci zaprezentowały przed zgromadzoną publicznością przygotowany program artystyczny. Całość prowadziły uczennice klasy szóstej i drugiej gimnazjum. Podniosłym momentem uroczystości była ceremonia pasowania pierwszaków dokonana przez wicedyrektora pana Marka Perca. W drugiej części po uroczystym ślubowaniu zaprezentowali się gimnazjaliści.

   Jako że tego dnia obchodzono również Święto Edukacji Narodowej, pierwszoklasiści w imieniu wszystkich uczniów złożyli życzenia pracownikom naszej szkoły i zadedykowali im melodię zagraną na skrzypcach, fletach i pianinie. Następnie życzenia na ręce wicedyrektorów złożyli także przedstawiciele Rady Rodziców: pan Paweł Pawłowski i pani Beata Cygan.

   Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

 


                             

                            

 

 Szanowni Państwo,

od 12 października do końca roku szkolnego odbywać się będą w naszej szkole dyżury nauczycieli według nowego harmonogramu.
Dyżur rozpoczyna się o godzinie 16/30 i trwa do 17/30. Dyżurują wszyscy nauczyciele według wykazu sal znajdującego się na tablicy ogłoszeń w holu wejściowym.
Dyżury nie odbywają się w miesiącach, w których zaplanowano wywiadówki.

Harmonogram spotkań w roku szkolnym 2016/2017:

1. 12 października w godzinach od 16/30 do 17/30
2.  9 listopada w godzinach od 16/30 do 17/30
3. 14 grudnia w godzinach od 16/30 do 17/30
4. styczeń - nie ma dyżuru, zaplanowana wywiadówka
5. 15 lutego w godzinach od 16/30 do 17/30
6. 15 marca w godzinach od 16/30 do 17/30
7. 12 kwietnia w godzinach od 16/30 do 17/30
8. 10 maja w godzinach od 16/30 do 17/30
9. czerwiec nie ma dyżuru, zaplanowana wywiadówka

 

 

Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach otrzymało środki finansowe na realizację projektu z programu Erasmus+.

Tytuł projektu brzmi: „Chorzy, czy zdrowi: zwiększenie kompetencji młodych Europejczyków, w celu zapewnienia zdrowia i zapobiegania chorobom”.

Projekt jest przewidziany do realizacji w ciągu dwóch lat, rozpoczynamy we wrześniu 2015 roku, a zakończenie jest przewidziane na sierpień 2017 roku.

Liderem projektu jest szkoła niemiecka, natomiast my jesteśmy obok Niemców, Hiszpanów i Rumunów partnerami.

Beneficjentami projektu są uczniowie naszego gimnazjum (14-16 lat). Zespół zaangażowany do projektu będzie obejmował 8 dzieci. Wezmą oni udział w realizacji zadań w Polsce oraz w ramach pobytu u partnerów w: Hiszpanii, Rumuni, Niemczech. Uczestnicy projektu będą się zmieniać:  rozpoczną najstarsi uczniowie gimnazjum, a zakończą najmłodsi tak, aby w efekcie objąć działaniem jak największą liczbę uczniów. Do realizacji zadań zostaną zaangażowani nauczyciele: języka angielskiego i niemieckiego, matematyki, biologii i chemii oraz historii. Oni także będą uczestniczyć w wyjazdach uczniów, a także spotkaniach zagranicznych z nauczycielami z pozostałych krajów partnerskich. Projekt zakłada  dwa spotkania pedagogów: jedno z nich organizuje strona niemiecka, drugie strona polska. Językiem roboczym jest angielski.

Cele projektu:

Projekt w swoich założeniach ma wpłynąć na rozwiązanie kwestii niskich osiągnięć w zakresie podstawowych umiejętności  poprzez zastosowanie skuteczniejszych metod nauczania. Działania pozwolą na wielodyscyplinarne i międzydyscyplinarne podejście do problemu. Projekt pozwoli także na  nauczanie podstawowych umiejętności (znajomość matematyki, nauk przyrodniczych, historii i umiejętności językowych). Będzie promował uczenie się oparte na rozwiązywaniu problemów oraz wspierał innowacyjne podejścia do środowiska nauczania bogatego w technologie. Zadba także o rozwijanie umiejętności podstawowych i umiejętności przekrojowych (takich jak przedsiębiorczość, umiejętności cyfrowe i kompetencje językowe) w zakresie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Wykorzysta innowacyjne metody pedagogiczne, skoncentrowane na osobach uczących się.                       

Celem projektu jest zrozumienie w aspekcie społeczno-kulturowym środowiska  pracy, ludzi, kultury, a także typowych dla danego kraju tradycji i rozważenie ich w odniesieniu do własnego systemu. Głównym założeniem projektu jest rozwój kompetencji językowych, opartych na zasadzie wzajemnego uczenia się. Będzie się odbywało z zakresu różnych dziedzin kształcenia. Młodzież będzie miała możliwość cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania. Sprawne posługiwanie się TIK jest kluczowym celem projektu. Jednocześnie realizacja projektu ma ukazać różnorodność kulturową, historyczną, językową współpracujących partnerów. Działania zawarte w projekcie mają umożliwić uczniom opanowanie kluczowych umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności cyfrowych i kompetencji językowych. Beneficjenci mają możliwość uczenie się poprzez działanie na zasadzie rozwiązywania problemów.

Każdy z partnerów rozpatruje główny problem projektu z różnych punktów widzenia. Strona rumuńska zajmuje się ujęciem  matematycznym, hiszpańska i niemiecka biologiczno-chemicznym.

Polska zajmuje się analizą historyczną problemu i udziałem muzyki w życiu człowieka. Nasze działania przewidują:

- zbadanie organizacji życia, sposobów przygotowywania posiłków, metod pracy, warunków socjalnych w okresie średniowiecza i ich wpływu na zdrowie ludzkie- odbędą się zajęcia  w  parku archeologicznym

- analizę życia w średniowiecznym mieście- zwiedzanie Krakowa z uwzględnieniem jego historii, występowanie chorób zakaźnych, początki medycyny . Zapoznanie się z zasobami Katedry Historii Medycyny, Muzeum Wydziału Lekarskiego, Muzeum Historii Medycyny UJ, Muzeum Farmacji. Życie i choroby występujące w grupie Żydów w Krakowie.

- określenie współczesnych zagrożeń-spotkanie z przedstawicielem SANEPIDU

- wskażemy na sposoby radzenia sobie z chorobami cywilizacyjnymi (alergie)-wyjazd  i nocleg w Kopalni Soli w Wieliczce

- zorganizujemy warsztaty kulinarne i opracujemy propozycje  aktywnych formy spędzania czasu-zdrowe żywienie, tryb życia i  ich wpływ na naszą kondycję- średniowiecze, a czasy współczesne

-przeprowadzimy warsztaty z emisji głosu-skuteczne techniki posługiwania się głosem. Choroby zawodowe związane z aparatem artykulacyjnym

- muzykoterapia-wpływ muzyki na nasze samopoczucie, zastosowanie muzyki w terapii psychologicznej i pracy z osobami niepełnosprawnymi.

- udział w koncercie muzycznym.

 Opracowała P. Beata Migas

 

Gimnazjum
 
WYDARZENIA 
ROK SZKOLNY 2014/2015


ARCHIWUM  
ROK SZKOLNY 2013/2014 

engine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms